Zen Ka癟覺klar覺 Kitap zeti

Kitap nerisi Yazar

Jack Kerouac覺n en 癟ok bilinen romanlar覺ndan olan Zen Ka癟覺klar覺 esiz anlat覺m覺 ile okuyucusunu ayr覺 d羹nyalara baar覺yla 癟覺kar覺yor. Kendi yaam覺ndan izler ta覺yan bu roman esas覺nda tamamen Jack Kerouac覺n yapm覺 olduu manevi bir yolculuun anlat覺s覺 olarak v羹cut buluyor.

Zen Ka癟覺klar覺 Konusu

Zen Ka癟覺klar覺 konusu temel roman izleine sahip olmayan, kendisine 繹zg羹 bir kurgusu ve anlat覺s覺 bulunan, kitab覺n anlat覺c覺s覺 Raymondun Big Sur b繹lgesine yapt覺覺 gezileri konu alan ve bunlardan b羹y羹k yaam g繹r羹leri 癟覺karan 繹zel bir 羹sluba sahiptir. Al覺覺ld覺k bir olay 繹rg羹s羹 takip etmeyen roman, Raymondun ya da yazar覺n d羹nyaya g繹r羹羹n羹 繹zetledii, Yoldadan sonra belki de en hassas ve a癟覺k olduu kitab覺d覺r.

Zen Ka癟覺klar覺 yaama dair derin d羹羹ncelere dalmak i癟in inzivaya 癟ekilen Raymondun elenceli ve melankolik 繹yk羹s羹d羹r. Raymond, insanlarla bir t羹rl羹 anlaamad覺覺, onlarla birlikte b羹y羹k bir yan覺lsamaya d羹t羹羹 i癟in insanlar uzakla覺p derin eyler d羹羹nmek amac覺yla inzivaya 癟ekilmitir. Ancak bu inzivada ilk g羹nler g羹zel ge癟mesine ramen daha sonra kesif bir ekilde insana ihtiya癟 duymaya balar. B繹ylece yerinde duramaz ve tekrar sevdiklerinin, tan覺d覺klar覺n覺n yan覺na gider. Ancak tan覺d覺klar覺n覺n yan覺na gittiinde bir parti esnas覺nda herkesin kendinden ge癟mesi ile birlikte Raymond gelmekle hata yapt覺覺n覺 anlar 癟羹nk羹 her eyin ge癟iciliini partide d羹t羹kleri halde g繹rebilmitir.

Bu durum dorudan Budan覺n yaam覺na bir g繹ndermedir. Buda bilindii gibi bir prenstir ve gen癟liine kadar sarayda bir prens yaam覺 s羹rer. Bir elence sonras覺 sarayda herkesin s覺z覺p kald覺覺 gecenin sabah覺nda her eyin anlams覺z, k繹t羹 ve duygularla alg覺land覺覺 i癟in yan覺lt覺c覺 olduunu g繹rm羹t羹r. Bu durumda her eyini geride b覺rakarak y羹r羹y羹e 癟覺kar ve kendi ger癟ekliini aramaya koyulur. Kendi aray覺覺 onu Buda yapacak ve ayd覺nlanmaya ulamas覺n覺 salayacakt覺r.

Jack Kerouac覺n Zen Ka癟覺klar覺 i癟in tam olarak yapmak istedii de b繹yle bir 繹yk羹d羹r. Anlat覺c覺 Raymondun ruhsal geliimini ad覺m ad覺m takip etmek istemektedir sanki yazar ancak kendisinin de engel olamad覺覺 ekilde s羹rekli anlat覺s覺 kesilmektedir.

Anlat覺n覺n kesilmesi her ne kadar dier karakterlerden kaynaklan覺yor gibi g繹r羹nse de sanki yazar okura yaamda tamamen yaln覺z kalman覺n m羹mk羹n olmad覺覺n覺 anlat覺r. 襤nsanlar olmad覺覺nda an覺lar devreye girerler ve yaln覺zl覺覺n daim olmas覺n覺 hi癟 m羹saade etmezler.

Edit繹r Yorumu

Jack Kerouac覺n en az Yolda roman覺 kadar baar覺l覺 olan anlat覺s覺 Zen  Ka癟覺klar覺 yorum olarak 繹zg羹rl羹e, yaln覺zl覺a ve al覺覺lm覺 kal覺plar覺n d覺覺na 癟覺kmaya merak覺n覺z varsa severek okuyaca覺n覺z bir kitap olarak 繹ne 癟覺k覺yor. Her ne kadar al覺覺lm覺 bir bitie sahip olmasa da yaama dair 癟ok ey anlatt覺覺n覺 her sat覺r覺nda hissedebiliyorsunuz.

Sosyal Alarda Payla

Okur Yazar {Yazar}

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir